Dr Auslender (Made for Germany) u režiji Bojana Đorđeva, zasnovana na stvarnim ispovestima zdravstvenih radnika iz postjugoslovenskih zemalja koji su se odselili u Nemačku zarad boljih uslova života i rada, izvedena je u amfiteatru Instituta za anatomiju Medicinskog fakulteta.

Dramaturgiju predstave radile su Mina Milošević i Tanja Šljivar, a u glumačkoj podeli su Aleksandar Đinđić, Olivera Guconić, Željko Maksimović i Dragana Varagić.

Dva sata kasnije, u Centru za kulturnu dekontaminaciju, u komadu nazvanom Svet bez žena Olga Dimitrijević i Maja Pelević na izuzetno pitak i duhovit način predstavile su publici nimalo obehrabrujuće rezultate svog istraživanja o zastupljenosti žena u beogradskim pozorištima, kao i svoja razmišljanja o položaju umetnica u izvođačkim umetnostima.

Obe predstave imaće reprizna izvođenja na istom mestu 28. i 29. septembra, "Dr Auslender" od 19 a "Svet bez žena" od 21 sat.